Intel ATX Version 3 (ATX 3.0) Muilti Rail Desktop Platform Power Supply - Design Guide Rev 2.1a

Moderator
Bài viết
589
Điểm tương tác
37
Điểm
28
ATX Version 3 Muilti Rail Desktop Platform Power Supply - Design Guide Rev 2.1a
 

Đính kèm

  • ATX Version 3 Muilti Rail Desktop Platform Power Supply - Design Guide Rev 2.1a.pdf
    2.8 MB · Lượt xem: 0
Top