Fix Macbook Pro Retina A1425 không kích được nguồn

Top