Sách Tối ưu Thiết kế ngồn chuyển mạch (PDF - Tiếng Anh) - Optimal Design of Switching Power Supply

Moderator
Bài viết
589
Điểm tương tác
37
Điểm
28
Đánh giá hiện đại về các phương pháp thiết kế nguồn điện chuyển mạch với các ứng dụng trong thế giới thực

• Được viết bởi một tác giả hàng đầu nổi tiếng trong lĩnh vực của mình
• Tập trung vào thiết kế, sản xuất và gỡ lỗi nguồn điện chuyển mạch
• Nguồn điện chuyển mạch có liên quan đến các ứng dụng hiện đại bao gồm bộ sạc điện thoại di động, máy tính xách tay và PC
• Dựa trên thành công của tác giả "Switching Power Optimized Design 2nd Edition" (bằng tiếng Trung Quốc)
• Được minh họa rõ ràng bằng các ví dụ thiết kế về các ứng dụng trong thế giới thực
 

Đính kèm

  • Ma, Hongtao_ Sha, Zhanyou_ Wang, Xiaojun_ Wang, Yanpeng - Optimal design of switching power su...pdf
    27 MB · Lượt xem: 0
Top